Chính sách bảo mật

Để đảm bảo tính riêng tư và bảo mật thông tin của người dùng, chúng tôi đã đưa ra một số chính sách bảo mật như sau:

  1. Đảm bảo tính riêng tư của người dùng.
  2. Bảo vệ thông tin cá nhân.
  3. Tạo mật khẩu mạnh: Zalo khuyến khích người dùng tạo mật khẩu mạnh và thay đổi thường xuyên để đảm bảo an toàn cho tài khoản.
  4. Cung cấp mã hóa.
  5. Cập nhật chính sách bảo mật: chúng tôi thường xuyên cập nhật chính sách bảo mật để đảm bảo tính hiệu quả và đáp ứng các quy định pháp luật mới nhất.

Ngoài ra, https://zaloweb.net/ cũng có các chính sách khác như chính sách sử dụng cookie và chính sách quảng cáo để đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy cho người dùng.